Walk with Hans Thore

VANDRINGAR I NATIONALPARKEN MERCANTOUR.                                  


MERCANTOUR är ett mäktigt friluftområde på 68,500 hektar. Ett paradis
för naturälskare som sträcker sig över mer än 120 km, från Col de
Tende till Upaye.

Här har Hans Thore Blom numera en pensionerad Vandringsledare och
Fotograf arrangerat vandringar under många år. Upplevt spännande
vandringar ut i den vilda naturen.

Han i samråd med dig bestämmer vilken vandring du skall uppleva,
beroende på din erfarenhetsnivå
och din psykiska förmåga och välbefinnande .

Om du inte vill vandra: Vad sägs om en guidad tur i din egen bil till
några av de mest spännande platserna i de Franska Alperna ???

Seniorer:  Javisst !

Kontakta Hans Thore för att, få en skräddarsydd upplevelse i
Nationalparken Mercantour !

För mer information: Telefon: 0033 (6) 20 97 59 86 - Eller - hansthoreblom@gmail.comVälkommna.

Hans Thore Blom.
WALKING IN MERCANTOUR NATIONAL PARK.

MERCANTOUR is a powerful open-air area of ​​68,500 hectares. A paradise
for nature lovers who extend more than 120 km, from Col de
Tend to Upaye.

Here, Hans Thore Blom now a retired Hiking Leader and
Photographer has arranged hikes for many years. Experienced exciting
hikes out into the wild.
He, in consultation with you, decides what hike you want to experience,
depending on your level of expertiseand your psychic ability and well-being.

If you don't want to hike: How about a guided tour of your own car to
some of the most exciting places in the French Alps ???

Seniors: Sure!

Contact Hans Thore to get a customized experience in
Mercantour National Park!

For more information: Phone: 0033 (6) 20 97 59 86 - Or - hansthoreblom@gmail.comWelcome.

Hans Thore Blom.

Walk with Hans Thore

Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for